RODO: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny.
Uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MILA Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Przejazdowej 6J, tel. +48 34 360 73 40

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 3. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie:
  - imię i nazwisko, numer telefonu adres email, adres podmiotu lub korespondencyjny, NIP, KRS, REGON.

  Wszystkie dane są udzielane bezpośrednio przez Państwa lub Państwa pracodawcę w toku nawiązywania kontaktów biznesowych lub są pozyskiwane ze Ÿródeł publicznych, np. internet.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - realizacji umów handlowych lub innych umów,
  - podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie,
  - rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Administratora,
  - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa,
  - prowadzenia analiz jakości technicznej produktów i usług świadczonych przez Administratora, w tym badania satysfakcji klienta,
  - w celu marketingu produktów lub usług oferowanych przez Administratora,
  - dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  - prowadzenia księgowości, uzyskania finansowania i prowadzenia inwestycji,
  - prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby wewnętrznego raportowania,
  - potwierdzenia zdolności płatniczych,
  - prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  - upoważnieni pracownicy administratora,
  - zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi przewozowe, kurierskie i pocztowe, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie prawne i podmioty realizujące usługi windykacyjne oraz monitorujące wiarygodność płatniczą, podmioty prowadzące usługi bankowe, podmioty świadczące usługi ochrony mienia w firmie Administratora.

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania działań niezbędnych do realizacji umów zawartych z Państwem lub Państwa pracodawcą.

 7. Posiadają Państwo prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, w tym:
  - okres trwania współpracy, a po jej upływie przez okres niezbędny do obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji), okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, okres niezbędny dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
  - dane osobowe przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym na potrzeby marketingu produktów lub usług świadczonych przez Administratora, przez okres 3 lat od czasu ostatniego kontaktu biznesowego.

 9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 10. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: info@mila.com.pl 11. Polityka prywatności

Mila w nowej odsłonie

Już dziś witamy Państwa na nowej stronie internetowej firmy Mila! Odświeżyliśmy jej szatę graficzną, ale to nie wszystko...
Strona wzbogaciła się również o wiele ciekawych wiadomości na temat naszej historii, filozofii działania i najnowszych innowacyjnych produktów.
Mamy nadzieję, że dzięki przejrzystemu menu łatwiej będzie Państwu po niej nawigować. Pragniemy, by nasza nowa strona stała się przyjaznym i wyczerpującym źródłem informacji, dlatego bezcenne są dla nas Państwa uwagi i opinie.


Misja firmy

Firma Mila jest jednym z liderów polskiego rynku włóknin polipropylenowych, poliestrowo-polipropylenowych, wyrobów tapicerskich oraz pasmanterii.
Naszą misją jest stworzenie warunków do ciągłego, dynamicznego rozwoju - nie tylko asortymentu, ale również pracowników firmy, których zaangażowanie jest najlepszą gwarancją wyjątkowej jakości naszych produktów. Jako elastyczna, innowacyjna organizacja, bazująca na wieloletnim doświadczeniu, pragniemy być dla Państwa niezawodnym, godnym zaufania partnerem biznesowym.


Blog
Blog
Blog
http://mila-czestochowa.blogspot.com/