Geomembrany GEOSTAR

Geomembrana HDPE "Geostar" to wykonana z polietylenu wysokiej gęstości syntetyczna bariera, stanowiąca ochronę hydroizolacyjną i gazoszczelną dla gruntów.

Geomembrana HDPE "Geostar" służy do wykonania przesłon wodno-gazoszczelnych oraz znajduje zastosowanie przy wykonywaniu:

 • Uszczelnienia i rekultywacji składowisk odpadów;
 • Przesłon zbiorników odcieków;
 • Rowów i zbiorników odwadniających / retencyjnych;
 • Uszczelnień w obrębie obiektów związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych;
 • Kanałów i cieków wodnych, wałów przeciwpowodziowych i sztucznych zbiorników wodnych;
 • Uszczelnień zbiorników na gnojownicę, zbiorników betonowych, żelbetowych i stalowych;
 • Uszczelnień placów, na których wykonywany jest recykling złomowanych pojazdów;
 • Izolacji wodochronnych elementów budowli mających kontakt z gruntem, tj. ścian oporowych, przyczółków, tuneli komunikacyjnych, itp.

Geomembrany HDPE są obecnie najlepszym, a co za tym idzie, najpopularniejszym i najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym. Przewagę nad innymi, występującymi na rynku produktami, Geomembrana HDPE zawdzięcza swoim wyjątkowym właściwościom:

 • Odporności na substancje chemiczne;
 • Odporności starzeniowej i odporności na promieniowanie UV;
 • Bardzo wysokim właściwościom fizycznym i wytrzymałościowym;
 • Odporności mikrobiologicznej, co np. w środowisku odpadowym ma bardzo duże znaczenie;
 • Maksymalnej gwarancji szczelności przy jednoczesnej łatwości przeprowadzania kontroli szczelności połączeń - dzięki nowoczesnym metodom łączenia folii HDPE;

Geomembrany HDPE "Geostar" występują w szerokości 5 metrów i grubościach: 0.50, 0.60, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00 i 2.50 mm, w wersji obustronnie gładkiej, jak również teksturowanej (jedno- i dwustronnie).

Wykorzystanie Geomembrany HDPE "Geostar" podczas budowy składowisk odpadów

Proces projektowania i budowy bezpiecznego składowiska odpadów to niezwykle odpowiedzialne i trudne zadanie. Składowiska są budowlami inżynierskimi o szczególnym znaczeniu, ze względu na zagrożenie ekologiczne - możliwość wydostawania się z nich substancji niebezpiecznych. W tym odpowiedzialnym procesie coraz większą rolę odgrywają geosyntetyki, które powinny odpowiadać najbardziej rygorystycznym reżimom technologiczno - jakościowym. Geomembrany HDPE są obecnie najlepszym materiałem do uszczelnienia składowiska, z uwagi na właściwości fizyczne oraz obojętność na działanie powstających odcieków i gazów.

Schemat składowiska odpadów

1. Drenaż kontrolny, służący także do obniżenia zwierciadła wody gruntowej, 2. Rury do odbioru gazu ze składowiska, 3. Geomembrana HDPE "Geostar", gr. min. 1,5 mm, 4. Włóknina filtracyjna, 5. Drenaż górny do odprowadzenia wód opadowych, 6. Drenaż opaskowy wokół składowiska, 7. Warstwa humusu dla rekultywacji terenu, 8. Warstwa nasypowa, 9. Geomembrana HDPE "Geostar", 10. Geowłóknina, 11. Warstwa filtracyjna, 12. Drenaż dociekowy.

Dostarczenie Geomembrany HDPE "Geostar" na plac budowy
Geomembrana HDPE "Geostar" dostarczana jest na plac budowy w formie równo nawiniętych rolek, posiadających widoczną i czytelną metkę, zawierającą niezbędne, zgodne z obowiązującymi przepisami informacje.

Transport i składowanie na budowie
Sprzęt stosowany przy transporcie i podnoszeniu Geomembrany "Geostar" powinien uniemożliwiać uszkodzenie folii podczas wykonywania tych operacji. Materiał powinien być składowany na zabezpieczonym terenie. Dopuszcza się składowanie Geomembrany maksymalnie w trzech warstwach.

Rozwijanie rulonów
Poszczególne rulony Geomembrany "Geostar" powinny być rozmieszczone na placu budowy tak, aby zminimalizowana została możliwość ich przemieszczania. Należy w tym miejscu zachować szczególne środki ostrożności, w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń powierzchni i zabrudzenia wewnętrznych stron rozwijanych rolek. Na skarpie Geomembrany powinny być układane tak, aby uniknąć ich zsuwania.

Metody wykonania spoin
Wykonanie spoin, czyli łączenie poszczególnych pasm Geomembrany "Geostar", to najważniejszy etap instalacji tego materiału. Z uwagi na to, że prawidłowe wykonanie spoin decyduje o szczelności całego systemu, należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu tego zadania.

Zaleca się stosowanie połączeń termicznych jedną z poniższych metod:

 • Gorącego powietrza;
 • Gorącego klina;
 • Ultradźwiękową;
 • Elektryczną.

Metodę spawania dopuszcza się jedynie w miejscach trudno dostępnych, gdzie nie można zastosować innej metody, jak również do wszelkiego rodzaju napraw Geomembrany.

Zalecenia przy wykonywaniu spoin:

 • Temperatura otoczenia: od +5°C do +40°C;
 • Powierzchnie kontaktu powinny być wyrównane na całej długości łączonych pasm, z odpowiednim dla danej metody łączenia zakładem;
 • Powierzchnie kontaktowe powinny być wolne od zanieczyszczeń, kurzu, wilgoci i innych substancji obcych;
 • Nie należy prowadzić tego typu prac podczas silnego wiatru i deszczu.

Kontrola jakości wykonanych spoin
Każda spoina powinna być skontrolowana na bieżąco, za pomocą jednej z następujących metod:

 • Metoda ciśnieniowa;
 • Metoda próżniowa;
 • Metoda ultradźwiękowa;
 • Metoda piezoelektryczna.

Geomembrany HDPE "Geostar" posiadają Deklarację Zgodności CE i są objęte Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji.

Informacje techniczne:

GEOSTAR 1 mm
Grubośćmm ±10%1,00
Szerokośćm ±3%5,0
Przepuszczalność wodym3/m2/dzień<10 -6
Odporność na przebicie statyczne>2,41 kN 0,3 mm
Współczynnik przepuszczalność gazów metanm2/Pa/s<6,13 x10-18
Tempo przepływu gazów metancm3/m2/ MPa/dzień<633
Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci wzdłużMPa>24,7
Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci w poprzekMPa21,9
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż%>9,1
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek%11,9
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużMPa>29,6
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzekMPa28,8
Wydłużenie względne wzdłuż%868
Wydłużenie względne w poprzek% 827
Odporność na warunki klimatyczneSpełnienie wymagań
   
GEOSTAR 1,5 mm
Grubośćmm ±10%1,5
Szerokośćm ±3%5,0
Przepuszczalność wodym3/m2/dzień<10 -6
Odporność na przebicie statyczne>2,94 kN 51,2 mm
Współczynnik przepuszczalność gazów metanm2/Pa/s<4,84 x10-19
Tempo przepływu gazów metancm3/m2/ MPa/dzień<465
Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci wzdłużMPa>22,8
Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci w poprzekMPa22,3
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż%>10,5
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek%11,7
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużMPa>27,6
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzekMPa30,7
Wydłużenie względne wzdłuż%>905
Wydłużenie względne w poprzek%889
Odporność na warunki klimatyczneSpełnienie wymagań
   
GEOSTAR 2 mm
Grubośćmm ±10%2,00
Szerokośćm ±3%5,0
Przepuszczalność wodym3/m2/dzień<10 -6
Odporność na przebicie statyczne>5,94 kN 134 mm
Współczynnik przepuszczalność gazów metanm2/Pa/s<3,76 x10-18
Tempo przepływu gazów metancm3/m2/ MPa/dzień<324
Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci wzdłużMPa>24,2
Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci w poprzekMPa23,4
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż%>10,3
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek%10,4
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużMPa>30,8
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzekMPa31,5
Wydłużenie względne wzdłuż%>936
Wydłużenie względne w poprzek%918
Odporność na warunki klimatyczneSpełnienie wymagań
   
GEOSTAR 2,5 mm
Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci w poprzekMPa23,4
Wytrzyma ość przy granicy plastycznoćci wzdłużMPa>24,2
Tempo przepływu gazów metancm3/m2/ MPa/dzień<324
Współczynnik przepuszczalność gazów metanm2/Pa/s<3,76 x10-18
Odporność na przebicie statyczne>5,94 kN 134 mm
Przepuszczalność wodym3/m2/dzień<10 -6
Szerokośćm ±3%5,0
Grubośćmm ±10%2,50
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności wzdłuż%>10,3
Wydłużenie względne przy granicy plastyczności w poprzek%10,4
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużMPa>30,8
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzekMPa31,5
Wydłużenie względne wzdłuż%>936
Wydłużenie względne w poprzek%918
Odporność na warunki klimatyczneSpełnienie wymagań
   
GEOSTAR 1 mm
Atest HigienicznyHK/W/0199/01/2009 ważny do 2014-05-13
   
GEOSTAR 1,5 mm
Atest HigienicznyHK/W/0199/01/2009 ważny do 2014-05-13
   
GEOSTAR 2 mm
Atest HigienicznyHK/W/0199/01/2009 ważny do 2014-05-13
   
GEOSTAR 2,5 mm
Atest HigienicznyHK/W/0199/01/2009 ważny do 2014-05-13

 

Mila w nowej odsłonie

Już dziś witamy Państwa na nowej stronie internetowej firmy Mila! Odświeżyliśmy jej szatę graficzną, ale to nie wszystko...
Strona wzbogaciła się również o wiele ciekawych wiadomości na temat naszej historii, filozofii działania i najnowszych innowacyjnych produktów.
Mamy nadzieję, że dzięki przejrzystemu menu łatwiej będzie Państwu po niej nawigować. Pragniemy, by nasza nowa strona stała się przyjaznym i wyczerpującym źródłem informacji, dlatego bezcenne są dla nas Państwa uwagi i opinie.


Misja firmy

Firma Mila jest jednym z liderów polskiego rynku włóknin polipropylenowych, poliestrowo-polipropylenowych, wyrobów tapicerskich oraz pasmanterii.
Naszą misją jest stworzenie warunków do ciągłego, dynamicznego rozwoju - nie tylko asortymentu, ale również pracowników firmy, których zaangażowanie jest najlepszą gwarancją wyjątkowej jakości naszych produktów. Jako elastyczna, innowacyjna organizacja, bazująca na wieloletnim doświadczeniu, pragniemy być dla Państwa niezawodnym, godnym zaufania partnerem biznesowym.


Blog
Blog
Blog
http://mila-czestochowa.blogspot.com/